Hus PLC Senast ändrad 2011-03-07

Login


LabelStatusComment
TempUte0.0°Ute temp

TempKrypgrund0.0°Krypgrund temp

TempSlangPos20.0°Slang pos 2 temp

TempSlangPos10.4°Slang pos 1 temp

Körtiden = 0.005391 S